Lublin 3D - miasto inspiracji

Wyszukiwanie zaawansowane

Dzielnica

Ulica

Punkt adresowy

Obręb

Arkusz mapy

Numer działki

Zgłoś uwagi

Klauzula informacyjna


Zawarte w lublin3d.lublin.eu informacje oraz generowane z niego wydruki i pozyskane dane mają charakter poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek czynności administracyjnych.

Modele i informacje zawarte na stronie nie stanowią rejestru publicznego ani elementu treści takiego rejestru. Niezgodność ze stanem faktycznym lub prawnym, nie może stanowić podstawy odpowiedzialności Urzędu Miasta Lublin z jakiegokolwiek tytułu wobec jakiegokolwiek podmiotu.

Urząd Miasta Lublin nie ponosi odpowiedzialności za prawne, finansowe i jakiekolwiek inne konsekwencje powstałe w wyniku korzystania lub braku możliwości korzystania z serwisu.

Pytania dotyczące prywatności i wykorzystania danych, w tym modeli 3D budynków prosimy kierować e-mailem na lublin3d@lublin.eu